Søg støtte

Søg

Kursus i brug af hjertestarter


Donation

Projekt

Tryghedsskabende rammer

S/I Odense Friplejehjem Provstegaardshjemmet

På Odense Friplejehjem Provstegaardshjemmet bor borgere, der er demensramte og oplever motorisk uro, angst, tristhed og til tider depression. Med donationen kan plejehjemmet indkøbe en Nordic Sensi Chair, som er en gyngestol, der bidrager med multisensorisk stimulering af beboernes sanser ved hjælp af vibration og beroligende musik. Stolen skal give beboerne ro og tryghed, så trivslen øges.

Tildelt støtte

72.570 kr.

2023

Modtager

S/I Odense Friplejehjem Provstegaardshjemmet

Region

Syddanmark

Delmål

Flere gode leveår