Søg støtte

Søg

Cykelhjelme


Donation

Projekt

Ud af ensomheden

Ventilen

Ventilen Danmark arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Det sker bl.a. gennem deres 14 mødesteder og to KOMsammen-tilbud, hvor ensomme unge i et trygt rum kan styrke deres selvværd og træne deres sociale kompetencer. Metoderne i arbejdet med de unge er hjælp-til-selvhjælp og ung-til-ung, og det vægtes derfor højt, at det er unge frivillige, der driver mødestederne. Erfaringerne viser, at de ensomme unge udvikler sig i en positiv retning, når de har nogle ressourcestærke jævnaldrende at spejle sig i. Ved siden af arbejdet direkte med de unge i de 16 lokale tilbud, arbejder Ventilen for at sprede viden om ungdomsensomhed og bryde tabuet, bl.a. ved at holde oplæg, afholde workshops og drive en hjemmeside, hvor man kan finde viden om ensomhed og personlige beretninger. Denne donation går til et samarbejde med Skuespillerskolen Ophelia, der under overskriften ”Ud af ensomheden” producerer 10 små film med hver sin specifikke karakter, historie og problematik, der afspejler varierende årsager og omstændigheder omkring ensomhed. Ventilen lægger filmene ud på de sociale medier for derigennem at række ud til ensomme unge og gøre opmærksom på, at der findes hjælp at få og mere alment at informere om ensomhed som samfundsproblem.

Tildelt støtte

68.000 kr.

2016

Modtager

Ventilen

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En chance i livet