Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Udendørs træningsbane

Vigerslevhus

Mange ældre har et ønske om at kunne fortsætte deres hverdag, fx med indkøb hos købmanden og at kunne tage bussen for at besøge venner og bekendte. Men for flere ældre mennesker kan angsten for at falde sætte begrænsninger for, hvor langt de tør bevæge sig væk fra deres hjem. Og hvis en ældre allerede er faldet én gang, er der øget risiko for, at det sker igen. I Vigerslevhus, som bl.a. er et genoptræningscenter, står terapeuter for genoptræningen og vedligeholdelsestræning, der skal hjælpe borgerne, så de kan vende tilbage til at være helt eller delvist selvhjulpne i deres egen bolig, fx efter hospitalsophold. Med dette projekt vil Vigerslevhus etablere en udendørs træningsbane, hvor de ældre kan træne i trygge rammer. Der skal bl.a. være en rullevogn, der gengiver de ryk, som man får, når bussen standser, og der skal være kantsten, så de ældre kan træne, hvordan de kommer op og ned med en rollator. Målet er at reducere antallet af faldulykker og genindlæggelser og give flere et indholdsrigt liv med frihed til at bevæge sig rundt.

Tildelt støtte

430.000 kr.

2015

Modtager

Vigerslevhus

Region

Hovedstaden