Søg støtte

Søg

Hjertestarterkursus


Donation

Projekt

Udsatte kvinder i prostitution

Reden Odense

Kvinder i prostitution er ofte meget isolerede, udsatte og ekstremt sårbare. Kvinderne er i høj grad ofre for overgreb og andre kriminelle handlinger, og de ved ikke, hvordan de skal søge hjælp. Reden Odense tilbyder trygge rammer for kvinder i prostitution på Fyn. Via en aktiv og opsøgende indsats ønsker Reden Odense i et større omfang at informere om de tilbud og den hjælp, de prostituerede kvinder kan få. Kvinderne har ofte mange forskellige nationaliteter og er meget isolerede, hvorfor projektet vil fokusere på at iværksætte en større og mere aktiv opsøgende indsats, der sikrer kvinderne adgang til et socialt og gavnligt fællesskab. Indsatsen omfatter blandt andet opkald og besøg hos de prostituerede. Når den indledende kontakt og tillid er etableret, vil Reden tilbyde sociale og kreative aktiviteter i trygge rammer, sundhedshjælp, støtte til egenomsorg og positive fællesskaber med ligesindede.

Tildelt støtte

391.461 kr.

2020

Modtager

Reden Odense

Region

Syddanmark

Delmål

Fællesskaber for alle