Søg støtte

Søg

Varmeskab hjertestarter


Donation

Forskningsprojekt

Udskriv med tryghed

Psykiatrisk Center København, afdeling O

Dette projekt skal forbedre forløbet hos udskrevne patienter med svær depression og reducere omfanget af tilbagefald. Mange patienter, der har været indlagt med svær depression, har efter udskrivning fortsat symptomer og er i betydelig risiko for selvmord, tilbagefald eller problemer i hverdagen. Pilotprojektet ”E-monitorering ved depression”, som TrygFonden støttede i 2013, har vist, at det er både muligt og meningsfuldt for udskrevne patienter at registrere deres tilstand. Dette projekt bygger videre på de positive erfaringer. Patienterne skal således lige før og efter udskrivelse elektronisk registrere deres tilstand i form af humør, motion og søvn. Projektet har særligt fokus på betydningen af stabil søvn og døgnrytme for depressionsramte, og registreringen følges op med telefonsamtaler mellem behandler og patient, som især omhandler struktur i hverdagen og søvn. Der vil indgå 100 patienter i forsøget, som strækker sig over en toårig periode. Hvis projektet viser sig at gavne patienterne, bliver tilbuddet indarbejdet i afdelingens eksisterende praksis.

Tildelt støtte

2.464.614 kr.

2014

Modtager

Psykiatrisk Center København, afdeling O

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Mental sundhed