Søg støtte

Søg

Indkøb af operationssimulator


Donation

Projekt

ULF - fælles

Udviklingshæmmedes Landsforbund. (ULF) Udviklingshæmmedes egen organisation.

Donationen går til at skabe online-fællesskaber for mennesker med et udviklingshandicap for at forebygge ensomhed og isolation. ULF arbejder for selv- og medbestemmelse for personer med udviklingshandicap, og aktiviteterne ledes og drives af personer med udviklingshandicap med bistand fra konsulenter og andre fagpersoner. Der er stor efterspørgsel efter online-aktiviteter, så personer, som har svært ved at deltage i aktiviteter med fysisk fremmøde, også kan deltage i fællesskabet. Med donationen skal der testes forskellige online-aktiviteter på fem botilbud, fx yoga, banko, fredagsbar og læsegrupper. Der oprettes også et IT-værksted, hvor deltagerne kan få teknisk hjælp over telefonen. Målet er, at 2.000 borgere med udviklingshandicap deltager i mindst én aktivitet i projektperioden, og at 10.000 personer får kendskab til online-aktiviteterne. Hvis aktiviteterne bliver en succes, skal de fortsætte og udbredes til flere botilbud.

Tildelt støtte

477.648 kr.

2020

Modtager

Udviklingshæmmedes Landsforbund. (ULF) Udviklingshæmmedes egen organisation.

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En plads i fællesskabet