Søg støtte

Søg

Aars Oplevelses- & Fitnesspark


Donation

Projekt

Ungdommens Folkemøde 22 (UFM)

Fonden Ungdomsbureauet

Donationen går til at afholde Ungdommens Folkemøde (UFM), der skal styrke unges deltagelse i demokratiet og inspirere dem til at engagere sig i civilsamfundet. UFM er en demokratifestival, hvor unge i alderen 15-25 hvert år samles til et todagesarrangement, hvor holdninger mødes og brydes, og hvor unges stemmer bliver hørt af både beslutningstagere, interesseorganisationer og hinanden. I 2022 afholdes festivalen for syvende gang, og den har i de forløbne år engageret over 100.000 unge i oplysnings- og debataktiviteter med demokrati som overskrift. De unge generationer er små sammenlignet med de ældre generationer, og mange unge har endnu ikke fået stemmeret. Dermed udgør de unge en demografisk gruppe med lav indflydelse i demokratiet. Samtidig er unge den aldersgruppe, som oftest afholder sig fra at debattere online, og som oftest oplever at blive talt grimt til, når de debatterer. Ambitionen med festivalen er derfor at engagere de unge til at deltage i demokratiet og at opbygge en demokratisk kultur hos de unge generationer, som skal videreføre folkestyret. Festivalen støttes også af bl.a. Nordea-fonden og Københavns Kommune.

Tildelt støtte

750.000 kr.

2022

Modtager

Fonden Ungdomsbureauet

Region

Landsdækkende

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati