Søg støtte

Søg

Red Barnet sommerlejr 2024


Donation

Projekt

Unge og alkoholforebyggelse

Lægeforeningen

Denne donation går til et projekt, der skal afdække den nyeste nationale og internationale forskning om, hvilke indsatser der mest effektivt forebygger et højt alkoholforbrug hos unge i alderen 15-25 år. Alkohol står for 2.900 dødsfald hvert år i Danmark og er medvirkende årsag til danskernes relativt lave middellevetid sammenlignet med andre nordiske lande. Alkoholvaner grundlægges i ungdomsårene, og hos unge med højt alkoholforbrug ser man hyppigere ulykker, vold og kriminalitet samt konflikter med venner og forældre. Unge, der drikker meget og begynder tidligt, har desuden øget risiko for at få alkoholrelaterede problemer senere i livet. Forskningsprojektet skal derfor munde ud i konkrete anbefalinger til indsatser, som udskyder alkoholdebuten og nedsætter alkoholforbruget blandt børn og unge. Målet er at bidrage til at skabe en sundere alkoholkultur blandt unge.

Tildelt støtte

950.000 kr.

2017

Modtager

Lægeforeningen

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet