Søg støtte

Søg

Samtaler til unge i mistrivsel


Donation

Projekt

Ungecaféen

Blå Kors Danmark

Værestedet Den Sociale Café – Hjerterummet arbejder med et beskæftigelsesrettet tilbud til udsatte unge. Kendetegnet for de unge er, at de mangler noget at stå op til, de isolerer sig og er svære at have en stabil kontakt til. De har svært ved at gennemføre en uddannelse og finde arbejde, hvilket i sidste ende fører til yderligere marginalisering. Donationen går til at etablere en ungecafé, der skal have åbent to gange ugentligt med fællesspisning. Ungecaféen skal give mulighed for at inddrage de unge i alt fra madlavning til bordopdækning. Fællesspisningen skal suppleres med en aktivitet af enten social, inspirerende eller rådgivende karakter, så de unge både får mulighed for at lære andre at kende og får inspiration og hjælp til at turde og have lyst til at indgå i andre positive sociale fællesskaber uden for Ungecaféens rammer.

Tildelt støtte

532.292 kr.

2021

Modtager

Blå Kors Danmark

Region

Nordjylland

Delmål

Alle med fra start