Søg støtte

Søg

Brug af hjertestarter


Donation

Projekt

Vågetjeneste for døve

Danske Døves Landsforbund

Midlerne går til at give døende døve en værdig og tryg afslutning på livet med forståelig, tegnsprogstolket kommunikation. Døende døve på enten plejehjem, hospice eller hospitaler har ikke altid adgang til at få tolket tale- og skriftsprog til tegnsprog. De to sprog er ikke direkte sammenlignelige, og den manglende kommunikation mellem sundhedspersonale og borgere i palliativ behandling er utrygskabende i en situation, hvor den døende i forvejen måske er utryg eller bange. Center for Døve og Døvemenighederne på Sjælland driver en succesfuld vågetjeneste for døve på Sjælland, og den ønsker Danske Døves Landsforbund at udbrede til Fyn og Jylland ved at rekruttere, uddanne og supervisere fire frivillige vågere, således at døende døve i andre dele af landet også kan modtage kvalificeret vågestøtte.

Tildelt støtte

279.321 kr.

2021

Modtager

Danske Døves Landsforbund

Region

Landsdækkende

Delmål

Flere gode leveår