Søg støtte

Søg

Hjertestarterkursus


Donation

Forskningsprojekt

Virker samtalepartnertræning?

Syddansk Universitet

Donationen går til at tilføre kompetencer indenfor statistik og dataanalyse til udviklingen af et selvevalueringsredskab, som skal vurdere, hvor godt samtalepartnertræning af sundhedsprofessionelle virker på mennesker med afasi. Mennesker med afasi har, typisk efter en blodprop i hjernen, en stærkt nedsat evne til at kommunikere. Der lægges vægt på respektfuld kommunikation, tydeligt sprog og understøttende elementer som gestik, skrivning, tegning mv. Målet med dette projekt er at udvikle et spørgeskemabaseret redskab til vurdering af, hvor god effekten træningen har haft for personen med afasi og samtalepartneren. Samtalepartnertræningen gives til regionale og kommunale medarbejdere.

Tildelt støtte

308.700 kr.

2018

Modtager

Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv