Søg støtte

Søg

Redningsveste og sikkerhedsudstyr


Donation

Projekt

Voksne Børn af Alkoholikere

Landsforeningen Lænken

Denne donation går til et projekt, der skal hjælpe voksne børn af alkoholafhængige forældre og give dem viden om og indsigt i, hvad der karakteriserer et sundt børne- og ungdomsliv. Kendetegnet for voksne børn af forældre med alkoholafhængighed er, at de ofte har svært ved at indgå i relationer samt mærke egne behov og derved kan have svært ved at sætte sig i andres sted. Som voksen kan der opstå vanskeligheder i relationen med sig selv og nære relationer som partner, børn og andre. Projektet tilbyder 150 voksne børn opvokset med alkoholafhængighed i alderen 18-48 år flere forskellige behandlingsforløb, hvor de hjælpes til en bedre selvforståelse og egenomsorg og dermed bliver i stand til at tage bedre vare på sig selv og eventuelle børn. Der vil være særlige forløb for voksne børn af alkoholafhængige, der er forældre, hvor der er fokus på spejling og anerkendelse af egne børn. Der vil også være forløb for par, hvor den ene er barn af en alkoholafhængig. Formålet med projektet er at styrke den mentale sundhed og psykiske trivsel, selvværd og evnen til at indgå i nære relationer hos børn af alkoholafhængige, så de kan bryde mønstret og undgå at give det videre til egne børn.

Tildelt støtte

657.900 kr.

2020

Modtager

Landsforeningen Lænken

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle