Søg støtte

Søg

Sikkerhed for alle om bord


Donation

Projekt

Vores Seniorfællesskaber

Frivilligcenter Rudersdal

Med denne donation ønsker Frivilligcenter Rudersdal at etablere og drive seks nye seniorfællesskaber over to år. I hvert seniorfællesskab skal der gennemføres mindst 10 arrangementer om året. Aktiviteterne vil bl.a. være fællessang, foredrag, fællesspisninger, udflugter og generelt hygge og gode samtaler. Som en del af indsatsen vil der blive udviklet et idekatalog, så andre har mulighed for at få inspiration til lignende positive sociale fællesskaber rundt om i landet. Ligeledes skal der udarbejdes en manual, der kan hjælpe frivillige med at få overblik over organisering, aktiviteter og arbejdsopgaver som frivillig. Projektet gennemføres i samarbejde med Rudersdal Kommune, boligselskaber, bestyrelser og foreninger for seniorer.

Tildelt støtte

899.044 kr.

2021

Modtager

Frivilligcenter Rudersdal

Region

Hovedstaden

Delmål

Flere gode leveår