Søg støtte

Søg

Vi støtter

Redningsstiger

TrygFondens redningsstige kan være med til at redde liv ved vandet. Læs om, hvad du skal leve op til for at søge om en eller flere redningsstiger.
Ansøg om redningsstige

Hver fjerde drukneulykke i Danmark sker i en havn. De, der kommer galt af sted, færdes ofte alene på havnen – og ofte i mørke. Derfor er der sjældent nogen til at hjælpe, og den nødstedte er afhængig af at kunne redde sig selv op af vandet igen. Men det kan være svært, hvis der ikke er en redningsstige i nærheden – eller man ikke kan få øje på stigen i mørket.

TrygFonden har udviklet en redningsstige, der er sikker, holdbar og til at få øje på. Stigen er bl.a. forsynet med en solcelledrevet lysenhed, der oplyser stigen i de mørke timer.

Du kan læse nærmere om stigens specifikationer her.

Ansøgning om redningsstige

Er du tilknyttet en havn, kan du ansøge om en redningsstige fra TrygFonden. Vi har dog nogle krav til vores ansøgere, og vi har brug for en række informationer om havnen og de stiger, du søger.

  1. For at søge om TrygFondens redningsstiger skal følgende krav være opfyldt:


 • Der skal være offentlig adgang til det areal stigerne sættes op på. 
 • Der skal færdes mange mennesker på området.
 • Man kan kun søge om stigerne på egne vegne (fx som havn, boligforening mv.). Arkitekter eller entreprenører kan fx ikke søge om stiger på vegne af en bygherre.
 • Ansøger skal have et CVR-nummer.

  2. Til ansøgningen skal der uploades et oversigtskort over det område, hvor stigerne ønskes opsat.

 • Kortet skal have markeringer for de stiger der søges om.
 • Stigerne skal være nummererede på kortet.
 • Marker også de eksisterende redningsstiger på oversigtskortet. Anvend en anden farve til at markerede de eksisterende stiger, end de nye stiger du ansøger om.
 • Kortet skal være luftfoto i JPEG-format.

  3. Tag fotos af de enkelte placeringer, hvor redningsstigerne skal opsættes.

 • På fotos markeres ligeledes det stigenummer, som passer overens med placeringen på oversigtskortet.
 • Placering af redningsstiger, hvor der ikke ligger både foran, så stigen bliver optimalt tilgængelig i en nødsituation, vil blive vægtet positivt i behandlingen af ansøgningen.

  4. Opmål længderne på de stiger du ansøger om.

 • For at sikre at stigernes længde passer til det pågældende sted på havnen, skal der foretages en grundig opmåling.
 • Brug hjælpedokumenterne ”Monteringsvejledning” og "Redningsstige dimensioner"
 • Opmålingen skal tage højde for at der, også ved lavvande, er min. en meter stige under vandspejlet.
 • Monteringsvejledningen vil hjælpe dig til at finde den stigelængde du skal bruge samt om der er behov for beslag til fastgørelse på kajkanten.
Donationen omfatter levering af TrygFondens redningsstiger på havnen. Udgifter til evt. klargøring af kajkant/broer før opsætning og selve montering af stigerne, påhviler donationsmodtager. Det samme gør fremadrettede udgifter, der måtte komme ifm. stigerne, fx udskiftning af reservedele.

Bliv klogere på, hvad TrygFonden støtter og ikke støtter

Det støtter vi

I TrygFonden anvender vi vores midler til at skabe tryghed via donationer - men også via andre projekttyper. Vi driver bl.a. egne projekter og forskningscentre, indgår partnerskaber med fagligt stærke organisationer og foretager sociale investeringer for at hjælpe udsatte grupper. 
Læs mere om TrygFondens projekttyper

Det støtter vi ikke

I TrygFonden støtter vi ikke privatpersoner og projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver, og yder ikke støtte til indkøb af sportsredskaber, sportssponsorater og studierejser. Medlemmer af TryghedsGruppens repræsentantskab kan ikke modtage donationer.

Har du spørgsmål?

Anne Kjellstrand

Projektsekretær