Søg støtte

Søg

Forum for Anvendt Forskning i Børn og Unges Mentale Sundhed

De førende aktører inden for børne- og ungepsykiatri i Danmark og internationalt samles årligt i et landsdækkende netværk, som TrygFonden står bag. 

TrygFonden har etableret et netværk af aktive forskere, forskningsinteresserede praktikere fra kommuner og regioner, undervisere fra universiteter og professionshøjskoler samt embedsmænd med ansvar for børne- og ungeområdet, der samles i årlige workshops.

De årlige workshops tager udgangspunkt i tre temaer:

  • Tidlig opsporing og diagnosticering
  • Behandling og støtte
  • Sammenhæng og koordinering på tværs af sektorer

Ved at bringe disse parter sammen og i kontakt med førende internationale forskere skaber TrygFonden en konstruktiv dialog og bidrager til at få skabt fælles projekter med højere kvalitet og ambitionsniveau. Denne ambition er i høj grad lykkedes.

Der er igangsat flere ambitiøse forsknings- og udviklingsprojekter. Store projekter som BørnUngeLiv og Mind My Mind udspringer af drøftelser i forummet. 

Har du spørgsmål?

Ida Hagemann

Projektchef